Latest Event Updates

นายกพบเพื่อนครู

Posted on


Advertisements

ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1

Posted on Updated on


นายสมศักดิ์  รอบคอบ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1    พร้อมด้วยคณะครู   รับการประเมินภายในสถานศึกษา โดยมี ศน.นิธิ    ชำนิวณิชนันท์     และศน.กรุณา   ธูปแพ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภายในคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระสี่มุม   เมื่อ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ….เบญญพัฒน์  สุอมรา รายงาน ภาพจาก เครือข่าย ปชส.รร.วัดสระสี่มุม…  ****  ดูภาพได้ตามลิงค์ *****

30 เมษายน 2013 โรงเรียนวัดสระสี่มุมประเมินภายใน

This slideshow requires JavaScript.

สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจสุขภาพประจำปี

Posted on Updated on


วันที่ 25 เมษายน  2556  สพป.นครปฐม เขต 1   กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี  ข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  มาให้บริการถึงสถานที่ทำงาน

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC ตรวจสุขภาพ

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1

Posted on


จดหมายข่าว ความเคลื่อนไหว ใน สพป.นครปฐม เขต 1 ปีที่ 8 ฉบับที่ 6

 

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนวันสุดท้าย

Posted on Updated on


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ลำดับ 1-3  เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับประเทศ    1.ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3   ได้แก่ โรงเรียนเกาะวังไทร    สพป. นครปฐม เขต 1           89           ทอง         รองชนะเลิศอันดับที่ ๑          ได้เป็นตัวแทนไปในระดับประเทศ

 2.ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1      91.01   ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

3.ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  สพป. นครปฐม เขต 1      81.25   ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

 4.ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมละครคุณธรรม ป.1-ป.6

โรงเรียนวัดทุ่งรี   สพป. นครปฐม เขต 1      90        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

5.ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)           สพป. นครปฐม เขต 1      88.6     ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

 6.ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษาตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1      78        เงิน       ชนะเลิศ

 7.ผลการแข่งขัน ศิลปะประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์      สพป. นครปฐม เขต 1      97        ทอง      ชนะเลิศ

 8.ผลการแข่งขัน ศิลปะขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  สพป. นครปฐม เขต 1      85.3     ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

 9.ผลการแข่งขัน ศิลปะการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  สพป. นครปฐม เขต 1      97        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

 10.ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร)     สพป. นครปฐม เขต 1      94        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

 11.ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

 โรงเรียนบ้านใหม่            สพป. นครปฐม เขต 1      93        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

 12.ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยีการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

 โรงเรียนเกาะวังไทร         สพป. นครปฐม เขต 1      90        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

 13.ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ  Multi Skills Competition ป.4-ป.6

 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  สพป. นครปฐม เขต 1      95.5     ทอง      ชนะเลิศ

 14.ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

 โรงเรียนวัดหนองศาลา      สพป. นครปฐม เขต 1      89        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

 15.ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว       สพป. นครปฐม เขต 1      94        ทอง      รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

 16.ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 โรงเรียนวัดห้วยผักชี         สพป. นครปฐม เขต 1      97        ทอง      ชนะเลิศ

 ภาพบรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนวันที่ 2   บรรยากาศงานศิลปหัตถกรรมวันที่ 2