แม่พิมพ์เมืองยอดแหลม เตรียมพร้อมการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN

Posted on Updated on


This slideshow requires JavaScript.

นายสมศักดิ์  รอบคอบ  ผอ.โรงเรียนวัดสระสี่มุม  ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพแสน 4 เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาโครงการกิจกรรมเสนอแนะเกี่ยวกับอาเซียน ของกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4  ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดห้วยม่วง

การสัมมนาโครงการกิจกรรมเสนอแนะเกี่ยวกับอาเซียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   สำหรับสถานศึกษา  ที่จะนำไปใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับประชมอาเซียนตามบริบท และความพร้อมของสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมเสนอแนะนี้ได้รับการปรับปรุงจากผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียน Sister School and Buffer School จำนวน 54 ศูนย์ ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN         การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมาจากลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4  จำนวน 14 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนความตระหนัก ในการสร้างความรู้สึกและเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองอาเซียนในปี 2558 และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมเสนอแนะเกี่ยวกับอาเซียนไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้  การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. คือ คุณจันทรา  ตันติพงศานุรักษ์  และคุณชยพร  กระต่ายทอง  สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  …………เบญญพัฒน์  สุอมรา  รายงาน…………..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s