โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Posted on Updated on


วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕    เวลา  ๑๐.๐๐ น.   นายทวีพล  แพเรือง     ผอ.สพป.นครปฐม   เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ณ  วัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบเข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากคุรุสภา มีระยะเวลา ๕ วัน โดยได้รับความเมตตาคณะพระวิทยากร จากวัดวังตะกู , วัดพระปฐมเจดีย์และวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการอบรม   ผู้เข้ารับการอบรม ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และสังกัดอื่นๆ รวม  80  คน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s