สพฐ.ติดตาม กลยุทธ์ ณ สพป.นครปฐม เขต 1

Posted on


ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔  พ.ค.๕๕   นายทวีพล  แพเรือง   ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑  ให้การต้อนรับ นายโสภณ  โสมดี   ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประธานคณะติดตามและประเมินผลการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ดร.นริศ   ปรารมย์   นักวิชาการศึกษาจากสำนักนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ นายอำนาจ   คุ้มสภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   

ต่อจากนั้น ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้นายทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะได้ดำเนินการชี้แจงในแต่ละรายกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ต่อคณะติดตามฯ  ซึ่งเริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สพป.นครปฐม เขต ๑  ในการติดตามฯ ครั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานของเขตพื้นที่เป็นรายกลยุทธ์ ครั้งที่ ๑ ตามประเด็นที่กำหนดในแต่ละกลยุทธ์ และเพื่อทราบความก้าวหน้า วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ  …….-/นางเบญญพัฒน์  สุอมรา  ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 1 รายงาน….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s