ประชุมผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 1

Posted on


เมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2555    นายทวีพล  แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ในสังกัด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมเจดีย์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แจ้งเรื่องการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใน สพป.นครปฐม เขต 1 

การรับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย จักต้องมีเงินเดือนเต็มขั้น 53,080 เรื่องการส่งผลงานซึ่งต่อไปจะต้องนำผลการสอบ O-Net ของนักเรียนมาเป็นตัวพิจารณาด้วย ดังนั้นจึงอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมพัฒนา   และนอกจากผลสอบ O-Net จะมีผลกับครูผู้สอน ผู้บริหารแล้วยังมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ ในส่วนของนักเรียน จะมีผลต่อการจบ ป.6 เพื่อจะไปเรียนต่อ ม.1 จะต้องมีผลการสอบ O-net เข้ามาพิจารณาในการสอบเข้าเรียนต่อ  และในปีนี้ เพื่อเป็น “ขวัญและกำลังใจคนที่ทำดี” โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนใดที่ทำคะแนนสอบ O-net ได้เป็นลำดับที่ 1-10 สพป.นครปฐม เขต 1 จะพิจารณามอบเงินเป็นรางวัลเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และผลการสอบ O-net ในปีนี้ โดยทั่วไปกว่าร้อยโรงเรียนมีผลการสอบที่ดีขึ้นมาก และมีส่วนน้อยที่มีผลคะแนนเฉลี่ยน้อย  และต่อจากนั้นได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฐาน อาทิ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับแทปเลต การจัดทำงบแลกเป้า   การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยใช้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  การพัฒนาครูโดยระบบ UTQ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และการจัดทำตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่โรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบภายใต้ทิศทางการดำเนินงาน ของ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในการนี้ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหนังสือปกแข็งรวมประกวดพระเครื่อง มอบให้กับโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสุธีธร ในการร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากิจกรรมประกวดพระเครื่อง สพฐ.เพื่อระดมเงินหาทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็ก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s