ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

Posted on Updated on


         นางผานิตย์  มีสุนทร  และคณะ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ว่าด้วยเรื่องอาเซียนศึกษา และข้อราชการอื่น ๆ อาทิ  ติดตามเรื่องการดำเนินการเรียนฟรี 15 ปี   ยาเสพติดในสถานศึกษา  การเตรียมความพร้อมรับแทปเล็ต ที่จะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้  

        โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสูนย์อาเซียนศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนตูม เมื่อปี 2554 และต่อมาได้พัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์อาเซียนต้นแบบของเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นหนึ่งใน 10 โรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  โรงเรียนวัดทะเลบก  โรงเรียนวัดกงลาด  โรงเรียนวัดหนองศาลา  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย โรงเรียนวัดสระสี่มุม และโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ในส่วนของศูนย์อาเซียนต้นแบบ มีการแต่งตั้งกรรมการ และครูผู้สอนทำหน้าที่รับผิดชอบศูนย์  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดสื่อ อุปกรณ์  ผลงานและกิจกรรมให้บริการให้ความรู้  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน จัดสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรมเรียนรู้ทั้งในและนอกนอกห้องเรียน เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครอง และชุมชน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ และดำเนินการ Best Practic อาเชียนศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s