พัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย

Posted on


นายทวีพล    แ พเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องไพลิน โรงแรมเวล

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ในระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค.55 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้เนื้อหารายวิชาอย่างลึกซึ้งและมีความรู้ด้านวิธีวิทยากรสอน สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา ในการพัฒนาครูทั้งระบบในครั้งนี้เป็นครูปฐมวัยที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะเมื่อปีงบประมาณ 2553 จาก สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 33 คน  สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 49 คน ./By  S.Banyapat..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s