พัฒนาคุณภาพภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Posted on


กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต  1 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพภาษาไทย  ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โดยมี นางพรรณภา พูลบัว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย ว่า…

เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถวิเคราะห์แบบทดสอบภาษาไทยสู่มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทยได้  สามารถวิเคราะห์แบบทดสอบภาษาไทยสู่การสอบ O-Net  เพื่อวิเคราะห์ผลงานเด็กและหาแนวทางพัฒนาได้อยางถูกต้อง และเพื่อให้สามารถพัฒนาระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้สูงขึ้น  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุพรรณพิมพ์ นาควิจิตร และคณะ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ จาก สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากร…-/เบญญพัฒน์  รายงาน…….

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s