โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Posted on


นายพเยาว์  เนี๊ยะแก้ว  นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายทวีพล  แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียน นิคม ๒ อนุบาล ต.สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  ต่อจากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ประเทศในกลุ่มอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   แขวงจำปาสักซึ่งเป็นแขวงหนึ่งใน 18 แขวงของ สปป.ลาว    ตั้งอยู่ทางภาคใต้สุดของประเทศ อันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 610 กิโลเมตร เป็นแขวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำโขง (แม่น้ำผ่านกลางแขวง)ลักษณะภูมิประเทศ    แขวงจำปาสัก มีแนวเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณตอนกลางของแขวงเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโตน บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงโบโลเวน ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 – 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่โดยทั่วไปมีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จึงทำให้บริเวณนี้มีฝนตกมาก และอากาศชุ่มเย็นตลอดทั้งปี บริเวณภูเขาทางด้านนี้ จะเป็นแนวเทือกเขาของภูเขาไฟที่ดับแล้ว   บริเวณตอนใต้ของแขวง จะเป็นดินแดนที่เป็นเกาะแก่งมากมาย อันเป็นที่มาของคำว่า “สี่พันดอน” โดยมี เกาะดอนโขง เป็นเกาะหรือดอนที่ใหญ่ที่สุด    ลักษณะในดินแขวงจำปาสักส่วนใหญ่ เป็นดินที่มีคุณภาพดี เพราะเป็นบริเวณที่เป็นแนวภูเขาไฟเก่า ดังนั้น จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก  ประชาชนส่วนใหญ่ของแขวงจำปาสักมีอาชีพทางเกษตรกร พืชที่ทำชื่อเสียงของแขวงจำปาสัก ได้แก่ ข้าวและกาแฟ โดยสามารถส่งออกจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว ส่วนกาแฟส่งออกไปยังยุโรปส่วนมาก นอกจากนี้ ยังมีพืชส่งออกอีกชนิดหนึ่ง โดยส่งขายให้กับญี่ปุ่น นั่นคือ “หมากแหน่ง” เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถสกัดที่สามารถสกัดทำยารักษาโรคประเภทยาแก้ปวด ยาดม และยาบำรุง    แขวงจำปาสักได้ชื่อว่าเป็นดินแดน “สี่พันดอน” ทำให้มีปลามากมายอุดมสมบูรณ์ เช่น ปลาเพีย ปลากด ปลาหอน ปลาเคิง ปลาแข้ รวมทั้งปลาข่า หรือปลาโลมาน้ำจืด ซึ่งมีแห่งเดียวในแม่น้ำโขง และใกล้จะสูญพันธุ์ทุกขณะเข้าไปแล้ว  ต่อจากนั้นขากลับ   เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมระดับใหญ่ โดยมีนายสมคิด  รักษ์รอด ผอ.โรงเรียนเมืองสุรินทร์ให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในจังหวัดสุรินทร์…..เบญญพัฒน์ รายงาน…………..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s