อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซด์สถานศึกษา

Posted on Updated on


This slideshow requires JavaScript.

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

โดยมี นายจรูญ แลกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์สำนักงานอีเลกทรอนิกส์และเทคโนโลยี สพป.นฐ.1 จึงได้จัดทำ “โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน” เป็นการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการเว็ปไซต์ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด สามารถใช้งาน ให้บริการ ตลอดจนการใช้ติดต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้จริงได้อย่างยั่งยืน สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งกำหนดจัดอบรมในระว่างวันที 15- 16 สิงหาคม 2555
ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ทุกโรงเรียน มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปปฏิบัติงานอัพเดทข้อมูลได้จริงในสถานศึกษา
3. เพื่อให้หน่วยงาน,สถานศึกษาอื่น, ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาที่เผยแพร่ได้ทุกเวลา ...........สามารถดูภาพบรรยากาศได้ตามลิงค์สไลด์ ด้านบน...........

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s