การสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติธรรมครูทั่วประเทศจังหวัดนครปฐม โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

Posted on


This slideshow requires JavaScript.

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งติดภารกิจราชการเร่งด่วน มอบให้ท่าน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูทั่วประเทศ จังหวัดนครปฐม ฯ ในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล มีสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียน วัดหุบรัก โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โรงเรียนวัดตะโกสูง โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา และโรงเรียนปฐมวิทยาลัย 2 จำนวน 198 คน ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน 4 คืน อบรม ณ ศูนย์พักผ่อนนครปฐม อ.ดอนตูม
นายจิระชัย ทีคำ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเร่งพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผ่านเทคโนโลยี ในลักษณะ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป้าหมายคือ “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ซึ่งแต่เดิมรู้จักกันดีในนามโรงเรียนดีประจำตำบล โดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียณธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 6,545 โรงเรียน โดยเริ่มจาก 1,926 โรงเรียนในปี2555 โดยมีหลักสูตร การบริหารจัดกรโรงเรียนทั้งระบบและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิธีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน วิธีปลูกฝังนิสัย ความมีวินัย ความเคารพและความอดทนแก่นักเรียน การสะท้อนภาพจริงให้เห็นผลจากการฝึกสมาธิและกฎแห่งกรรม การฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม…..เบญญพัฒน์ …… ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s