อบรมใช้สื่อภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit)

Posted on Updated on


This slideshow requires JavaScript.

อบรมใช้สื่อภาษาอังฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) ซึ่งในปี 2554 สพฐโดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้ทดลองการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit) โรงเรียนที่สมัคร จำนวน 22 โรงเรียน และปลายปี 54 จึงสำรวจโรงเรียนที่มีความต้องการสื่อ เพิ่มเติม ซึ่ง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เล็งเห็นว่าเป็นสื่อที่มีประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินการใช้สื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพจึงจัดอบรมครูผู้สอนฯขึ้น โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน เป็นการพัฒนาศักยภาพของรูในการใช้สื่อการสอนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้สูงขึ้นในปี 54 อย่างน้อยร้อยละ 5

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s