แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของการเรียนการสอนปฐมวัย

Posted on


This slideshow requires JavaScript.

สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมัย ตามนโยบายของ สพฐ. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฐมวัยมีรูปแบบการปฏิบัตที่เป็นเลิศ (Best Practices) และให้บุคลากรปฐมวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผลแพร่ผลงานต่อยอดความแข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย โดย สพป.นครปฐม เขต 1 กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย สู่รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล โดยมีสถานศึกษาให้ความร่วมมือนำ (Best Practices) ของโรงเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการ ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ กันอย่างมากมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s