อบรมผู้บริหารบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

Posted on


สพป.นครปฐม เขต 1 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถนำไปเป็นเครื่องมือการทำงานตามโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดอาชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม (Cyber Home) ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักรเยนทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์แท๊บเล็ต ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถดำเนินการได้ จะเห็นว่า นโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียริจาก นายทวีพล แพเรือง สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s