ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Symposium

Posted on Updated on


นายสมเดชน์ ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Symposium โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม เข้าร่วมปรึกษาหารือ ถึงการจัดงานในครั้งนี้ โดยสรุป
กิจกรรม Symposium ตามโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่ดี ผลงานวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง โดยมีกลุ่มโรงเรียนทั้ง 11 กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม แสดงนวัตกรรมด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเครื่องมือวัดและประเมินผล และด้านผลงานวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ครอบคลุมจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนหรือบุคลากร และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำเสนอบนเวที โดยมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินการจัดแสดงนวัตกรรม และประเมินการนำเสนอผลงานฯ บนเวที เพื่อมอบเกียรติบัตริให้ผู้นำเสนอผลงานในนามบุคคล /โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนที่สังกัด และเสริมพลังในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Symposium โดยมอบโล่ให้แก่กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม รายละเอียดตามตารางกิจกรรม ที่แนบ…..by S.Banyapat………..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s