ศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย

Posted on


This slideshow requires JavaScript.


สพป.นครปฐม เขต 1 โดยศูนย์ปฐมวัยประจำจังหวัดนครปฐม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครปฐม ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 30 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในการนี้ นายบุญส่ง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาจนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลมากมาย โดยสรุปความตอนหนึ่งว่า “ ผู้บริหารฯ จะต้องมีการพัฒนาคนตลอดเวลา พร้อมทั้งจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ เน้น สวยงาม สะอาด เมื่อนักเรียนมาเรียน ครูมาทำงาน จะอยู่อย่างมีความสุข จะเกิดผลให้คิดดี การปฏิบัติงานก็จะดีตามมา ในการประชุมทุกครั้งจะมีการประเมิน โดยเบื้องต้นจะแบ่งผลการประเมินออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ เพื่อจักได้รับรู้ข้อมูลในการนำมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ใช้เวลาจัดกิจกรรม ประมาณ 10 นาที ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ มอบเกียติบัตร รางวัลต่าง ๆ การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน จะใช้ถ่ายทอดผ่านระบบเคเบิ้ลทีวีในโรงเรียน มีห้องส่งสำหรับถ่ายทำกิจกรรม ต่าง ๆ ถ่ายทอดไปยังห้องเรียนทุกห้อง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว และสะดวกสบาย เป็นต้น “ ต่อจากการศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ได้แวะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี คือวัดป่าเลไลย จังหวัดสุพรรณบุรี …..By S.Banyapat

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s