กลุ่มกำแพงแสน ๑ พัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์เตรียมพร้อมสู่อาเช๊ยน

Posted on


This slideshow requires JavaScript.

นายบัณฑิต สุกก่ำ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) โดยมีนายวัลลภ จันทร์ภิวัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๑ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดย สพป.นครปฐม เขต 1 ให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดงานนิทรรศการ ASEAN DAY สู่ประชาคมอาเซียน 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๑ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมีถึงอีกไม่นาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๑ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดแทรกกับเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาเซียน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวนมากกว่า 500 คน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s