มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Posted on


This slideshow requires JavaScript.


โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ได้เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา กทม. ซึ่งงานมหกรรมฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 สืบเนื่องจาก การสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดรอบปีที่ประทับใจเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ กว่าปีละ 1.2 ล้านคน ภาใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ซึ่งในงานมีหลากหลายองค์ความรู้และเพลิดเพลินในนิทรรศการและกิจกรรมเปิดมุมมองใหม่ไปกับจิตนาการผ่านการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย “ตามรอยเสด็จ..เจ้าฟ้ามงกุฎ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย “ด้วยพระสายพระเนตร..ทุกอย่างพระบาท…การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์…เพื่อประโยชน์สุข” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “80 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “60 พรรษา พระปรีชาในเจ้าฟ้านักบิน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต” นอกจากนั้นยังกิจกรรมและนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย จากกระทรวงอื่น ๆ อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดกระทั้งครูและผู้ปกครองเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในที่นี้ ครู (ปฐมวัย) ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ทุกอำเภอได้เข้าร่วมชมนิทรรศการต่าง ๆ ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s