การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการออกกลางคัน

Posted on


การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการออกกลางคัน

This slideshow requires JavaScript.


นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการออกกลางคัน ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล โดยมีนายพิสิฐ เต็กจินดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวถึงุจุดมุ่งหมายของจัดการอบรมว่า เพื่อให้สถานศึกษาได้ตระหนักและถือเป็นภารกิจรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนและติดตามให้เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึง ภายในกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 100 แก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังการออกกลางคัน สำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 คน โดยมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงและการเฝ้าระวังการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมทั้งนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ….S.Banyapat ภาพ/ข่าว…….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s