เยี่ยมบ้านนักเรียน

Posted on


This slideshow requires JavaScript.


สายที่ 1 นำโดย นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ นายสุภาพ พุทธคุณ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดตาก้อง และโรงเรียนบ้านมาบแค คือ เด็กชายณัฐพงษ์ ชุ่ยแขก ชั้น ป.3 โรงเรียนวัดตาก้อง เด็กชายนิพนธ์ ฉิ่งทองคำ ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดตาก้อง เด็กหญิงพัชรี คนวัย ชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านมาบแค สภาพครอบครัว อยู่กับมารดา สภาพบ้านเป็นลักษณะเพิงพักอยู่ริมบ่อเลี้ยงปลา หลังคามุงด้วยจาก ใช้เศษไม้มาตีกั้นปิดฝา ใช้ไม้ต่อเป็นเตียงทำเป็นที่หลับนอน มีห้องครัวและห้องน้ำ ไม่มีประตูบ้าน สภาพปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากหลังคามุงด้วยจากเวลาฝนตก หลังคารั่ว ทำให้ที่นอนเปียกแฉะ นอนไม่ได้ และที่สำคัญไม่มีประตูปิดในเวลากลางคืน อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพราะอยู่ตามลำพังเฉพาะผู้หญิง เด็กหญิงชนิดา ทองขาว ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านมาบแค สภาพครอบครัวอาศัยอยู่กับบิดามารดา บ้านเป็นเล้าหมูเก่าที่ไม่ได้ใช้เลี้ยงหมูแล้ว ทำไม้กระดานมาตีกั้นเป็นฝา ไม่มีห้องน้ำ สภาพแออัด เพราะอยู่กันหลายคน ตั้งอยู่บนที่ดินของญาติ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของโรงเรียน คือให้ทุนการศึกษา ให้รับประทานอาหารกลางวันฟรี
สายที่ ๒ นำโดย นายมานะ ชื่นค้า รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม และโรงเรียนบ้านหนองกะโดน คือ นางสาววันวิสา บริบูรณ์ ชั้น ม.3 อาศัยอยู่กับย่า วัย 80 ปี บิดาเสียชีวิต แม่ทิ้งตั้งแต่เกิด สภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดหนึ่งห้องนอน เล็ก ๆ แคบ ๆ ประตูห้องน้ำไม่มี รายได้มาจากนักเรียนไปรับจ้างเก็บดอกไม้ ในช่วงวันหยุดเรียน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ย่าไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้เพราะชรา และป่วย สภาพปัญหาและความต้องการคือ ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และการดำรงชีพ เด็กหญิงขนิษฐา ศักดาเดช ชั้น ม.1 อาศัยอยู่กับบิดามารดา รายได้มาจากบิดา รับจ้างก่อสร้างคนเดียว มารดา ป่วย พร้อมทั้งดูแลน้องสาวพิการอายุ 12 ปี อยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นบ้านพักของคนอื่น ให้อาศัยอยู่ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว ขณะนี้กำลังถูกยึดจากธนาคาร และประกาศขายทอดตลาด สภาพปัญหาขณะนี้ คือต้องการที่พักอาศัยที่ถาวร และช่วยเหลือด้านการศึกษา เด็กหญิงสุภาพร สืบเทพ ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ซึ่งมีฐานะยากจน สภาพบ้านพักเป็นกระท่อม หลังคามุงหญ้าคา ฝาบ้านเป็นไม้ไผ่ขัดแตะ ไม่แข็งแรง ทนทาน และมีญาติพี่น้องอยู่กันอย่างคับคั่ง 6 คน สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นเร่งด่วน คือนักเรียนเป็นครอบครัวที่ขาดแคลน ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่แน่นอน รายได้จากแม่คนเดียว ต้องการพาหนะเพื่อใช้ไปโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน เด็กชายรัตนากร แก้วรอด ชั้น ม.3 อาศัยอยู่กับบิดา มารดา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป สภาพบ้านพักเป็นกระท่อมไม้ไผ่สาน มีสมาชิก 5 คน นักเรียนมีโรคประจำตัว ที่หมอยังหาสาเหตุไม่ได้ มีอาการ ปวดตามหัวเข่า ทานอาหารไม่ได้ จนผ่ายผอม ไม่แรง ร่างกายอ่อนแอ ความต้องการ เบื้องต้น ต้องการหางบประมาณช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ต้องการให้มีหน่วยแพทย์มาให้การช่วยเหลือรักษาให้หาย เพื่อจะได้เดินทางไปโรงเรียนต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s