การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Posted on Updated on


สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีระดับสูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา  สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ คือ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1   ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม   โดยมีกิจกรรมการบรรยาย  อภิปราย และกิจกรรมสัมพันธ์  ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสัมมนา ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ได้มอบรางวัล  เกียรติบัตร และโล่ ให้กับสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา …

“ ประสิทธิภาพ   ทราบรับ   ปรับการบริหาร   

กระบวนการ   วิเคราะห์   เจาะปัญหา

ผล O-net   ผล N-t     มีตำรา 

เพิ่มคุณค่า     ทั้งครู เด็ก    ไม่เล็กเลย  

การศึกษา  บ่งชี้  ดี  เด่น   ด้อย

ฟัง  คิด  คอย   ปรับตาม   ความเปิดเผย

ท่านทวีพล   บอกทาง    วางอย่างเคย

บรรยายเอ่ย   เนื้อหาครบ   พบสัจจะธรรม”        ประพันธ์โดย ผอ.นฤดี  โกยกอบเกียรติ รร.วัดทุ่งรี

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s