โรงเรียนวัดธรรมธรรมศาลา ผลงานเด่น ผลงานดี มีรางวัล น่าชมเชย

Posted on Updated on


This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนวัดธรรมศาลา ภายใต้การบริหารงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายสมชาย   มียินดี    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพินิจ   นะวาระ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   นายประยงค์   ไกรงาม ตลอดจนคณะครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้โรงเรียนวัดธรรมศาลาได้รับรางวัลเป็นที่น่ายกย่องชมเชย หลายรางวัล   ผลงานดีเด่นภาคเรียนที่1/2555 โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) พอสังเขป ดังนี้

1.นักเรียนรับทุนการศึกษา 200  ทุน ๆละ1,000  บาท ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม  กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ   กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

2. โรงเรียนรับทุน “ครูสอนดี” เป็นเงิน 250,000  บาท ได้แก่   นางวัลภา      เด่นดวง   โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

3. โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก(สมศ.) รอบ3 ระดับปฐมัย ระดับดีมาก,   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ระดับดี

4.ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่18มัธยมต้นจังหวัดนครปฐมตัวแทนแข่งขันระดับภาค วันที่    18    สิงหาคม  2555  ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อำเภอสามพราน  ได้แก่  1.ด.ญ.สุพัสสา  ธรรมสาลี 2.ด.ญ.ชลดา  เขียนแก้ว3.นางสาวพุทธธิดา   อยู่สงค์   ครูผู้ฝึกสอน  นางนงนุช    ศรีพุ่มไข่

5.โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางสังคม “แฟนพันธ์แท้พระพุทธเจ้า” ระดับชั้นป.4-6 ปีพุทธศักราช 2555  สพป.นฐ1   ได้แก่ ด.ญ.กนกพร  ปั้นแจ้ง    ครูผู้ฝึกสอน    นางสาวเสาวณี   แก้วนิตย์

6.ชนะเลิศเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. จังหวัดนครปฐม  วันที่ 13    กันยายน   2555  ณ  สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม  ได้แก่  เด็กชาย พศวัต   เหรียญเจริญ   ครูผู้ฝึกสอน  นายธีรเดช   ทองศรีสุข

7.ชนะเลิศเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. จังหวัดนครปฐม วันที่ 13    กันยายน   2555  ณ  สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม  ได้แก่  เด็กชาย จักรี     สุทธิชาติ    ครูผู้ฝึกสอน                    นายธีรเดช   ทองศรีสุข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s