สพป.นครปฐม เขต 1 เสริมแรงสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

Posted on Updated on


สพป.นครปม เขต ๑ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เป้าหมายเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงสุด ๑๐ อันดับ และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาเพิ่มขึ้น สูงสุด ๑๐ ลำดับ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณภาพการศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ โดยในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีนายทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ เป็นผู้บรรยาย  ณ ห้องประชุมสพป.นครปฐม เขต ๑  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยนายสัมฤทธิ์  เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนผู้ศึกษาดูงานครั้งนี้จำนวน ๔๘ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป…..ภาพ/เครือข่าย ปชส.นฐ.เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s