การประชุมสัมมนา “องค์คณะบุคคล 3 องค์คณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Posted on Updated on


21 กันยายน 2555 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ “บทบาทองค์คณะบุคคล” ในคราวประชุมสัมมนา “องค์คณะบุคคล ๓ องค์คณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แจ้งในที่ประชุมสรุปพอสังเขป ดังนี้
ในปีนี้ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 53 ราย ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 7 ราย รองผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 37 ราย ข้าราชการขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 99 ราย ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการนี้ ขอขอบคุณองค์คณะทั้ง 3 คณะ ที่ร่วมกันทำงาน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารจัดการศึกษาใน สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ผ่านมาได้ยึดแนวทางการปฏิบัติ 1 นโยบายภาครัฐ อาทิ นโยบายจุดเน้น 10 ประการของ สพฐ. นำนโยบายจุดเน้นมาปฏิบัติ 2. พลวัฒน์การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เช่น การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน การนำเทปเลทมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยยึด 5B 4. กฎเกณฑ์กติกาที่เปลี่ยนไป อาทิ ผล O-net มีผลต่อการเข้าเรียนต่อ หากในปีต่อไปต้องนำผล O-net มาใช้ตัดสินผลการเรียน จึงต้องสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องต่อไป ในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ นายทรงพล ลิโมภาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ว่า เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทิศทางการดำเนินงานของ สพป.นครปฐม เขต 1 และร่วมเสวนาองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะในสำนักงานเขตพื้นฯ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s