การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

Posted on


๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ สพฐ. ได้กำหนดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒   ณ สพป.นครปฐม เขต ๑

ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  ๑   พร้อมด้วยข้าราชการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ  ผู้อำนวยการกลุ่ม ตลอดจนข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลฯ จาก สพฐ.    นำโดย ว่าที่ร้อยตรีไพศาล     ประทุมชาติ    อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๒ นายวีระศักดิ์   ศรีสังข์  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  ดร.นริศ   ปรารมย์  จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีกำหนดการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ณ สพป.นครปฐม เขต 1 ในวันที่    ๒๖  ตุลาคมตลอด ทั้งวัน        และในวันที่   ๒๙   ตุลาคม ๒๕๕๕   กำหนดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ  ณ สถานศึกษาในสังกัด  ๒ โรงเรียน  ในการติดตามและประเมินผลฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โดยติดตามการปฏิบัติราชการตามกลยุทธ์ทั้ง ๕ กลยุทธ์   การดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยให้คอมพิวเตอร์พวกพา (tablet) ของ สพป.และสถานศึกษา  …..เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว…………..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s