วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2555

Posted on Updated on


นายวันชาติ   วงษ์ชัยชนะ     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เนตรนารี จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า   เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  

This slideshow requires JavaScript.

 น้อมถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  ถวายพวงมาลา  และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพร้อมให้โอวาทแด่คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ   เนตรนารี ที่มาชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังสนามจันทร์  ในการนี้  นายชาญณรงค์  ผลประเสริฐ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อการศึกษา ด้านการคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครปฐม ทรงพระราชทานชื่อถนน๔ ด้านรอบองค์พระปฐมเจดีย์  สร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชา และที่สำคัญพระองค์ทรงเห็นว่าเมืองนครปฐมเหมาะสมเป็นที่ตั้งเมืองรับอริราชศัตรู จึงทรงตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๔ มีการซ้อมรบเสือป่าประจำค่ายหลวงพระราชวังสนามจันทร์       ทั้งนี้ทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกใจเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ปลุกสำนึกให้รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ฝึกความเข้มแข็งอดทน มีระเบียบวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ และอันเชิญพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่มาประดิษฐาน พระราชทานนามว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร”  และสร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่แปรพระราชฐาน  นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์เคยเป็นซ้อมรบของเสือป่า และลูกเสือ สัญลักษณ์พิเศษมีแห่งเดียวในประเทศ  คือ ขอบหมวกมีขลิปสีเหลือง และมีขนนกประดับหมวกเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของจังหวัดนครปฐม ……..เบญญพัฒน์  สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ /ภาพ /ข่าว……….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s