ผอ.เขตฯ มอบนโยบาย มุ่งเน้นการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล คนมีความสุข

Posted on Updated on


ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เป็นประธานประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล  ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการที่สมัครเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ UTQ  โดยคัดเลือกข้าราชการที่มีผลการพัฒนาที่ผ่านชุดวิชามากที่สุด คือ  ข้าราชการครู 3 ท่าน  ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ท่าน    เข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ   ต่อจากนั้นได้มอบ นโยบายในการการบริหารการศึกษา   การกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ของ สพป.นครปฐม เขต ๑   กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและคนมีความสุข โดยกำหนด นโยบาย ๓ ประการ เพื่อนำไปสู่ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ได้แก่ ๑) พัฒนาคุณภาพนักเรียน  ๒) พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ๓) พัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีมาตรการหลัก ๔ ประการซึ่งเป็นวิธีที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กร   ๒)ส่งเสริมบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ๓) ส่งเสริมบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ ๔) เร่งรัดคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ สพป.นครปฐม เขต ๑ มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน  …………เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s