วันเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครบ 100 ปีที่ระยอง

Posted on


ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  โดยมีนายสมหมาย  เทียนสมใจ  นายชาญณรงค์  ผลประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑   พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

ในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครบ 100 ปีที่ระยอง” ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและ สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยพิธีเปิด มีการจัดแสดง 4 องก์ ได้แก่ องค์ที่ 1 นำสู่เมืองระยอง องค์ที่ 2 ภูมิพลครูแห่งแผ่นดิน องค์ที่ 3 ภูมิแห่งปัญญา และองค์.ที่ 3 ภูมิแห่งปัญญา และองค์ที่ 4 ร้อยปีศิลปหัตถกรรมนำสู่อาเซียน ตลอดจนชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในสังกัด สพป.และสพม. ภาคกลางและภาคตะวันออก  …..เบญญพัฒน์  สุอมรา ภาพ/ข่าว…..

 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s